Henter indhold...
AlderSøskendenetværk for søskende til børn med autismespektrumforstyrrelse

Autismeforeningen


Autisme er et usynligt handicap og det kan være svært at forstå både den autistiske søskendes reaktioner og egne reaktioner i familiesamspillet. Det kan ligeledes være svært for barnet eller den unge at få talt med nogen om sine vanskeligheder, samt få relevant hjælp til at ændre eventuelle negative reaktionsmønstre. 

Søskendenetværkets formål er at:

  • Give søskende til børn med en autismespektrumforstyrrelse et frirum, hvor de kan få lov til at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med autisme.
  • Give søskende en oplevelse af, at der findes andre børn og unge i samme situation og at de har det på samme måde.
  • Bibringe viden og forståelse om deres bror eller søsters – ofte usynlige – handicap.
  • Få vendt negative reaktionsmønstre som skyld, vrede, dårlig opførsel, forlegenhed, hjælpeløshed osv., som alle er klassiske måder at reagere på når man er søskende til en handicappet bror eller søster, således at relationerne til familie og øvrige netværk bliver styrket.

Form og indhold
Kurset strækker sig over 6 kursusdage af 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv.

Tilmelding og yderligere information
Kurset afvikles på Krabbeshus Heldagsskole med opstart d. 2 september.  Du kan læse mere om tid og sted samt tilmelde dig kurset her

Netværksgruppen arrangeres af:
Autismeforeningen Kreds Limfjord og Krabbeshus Heldagsskole  


Tilbuddet er til dig, som...

Tilbuddet er til søskende til børn med autisme i alderen fra 8 – 16 år.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Viborg Kommune administreres af De Frivilliges Hus Viborg

De Frivilliges Hus Viborg Viborg Kommune
Top