Henter indhold...
AlderFAMILIEGRUPPER KIRKENS KORSHÆR VIBORG

Kirkens Korshær


Familiegrupper for Støtte og Tryghed

Vi er glade for at præsentere vores Familiegrupper, et særligt tilbud rettet mod gravide og småbørnsfamilier i udsatte og sårbare situationer, samt dem der mangler netværk eller står alene i forældrerollen. Vores mål er at skabe et trygt og støttende miljø, hvor deltagerne kan mødes ugentligt for samtaler, hyggeligt samvær og fælles aktiviteter, der også inkluderer oplæg om udfordringer i forbindelse med forældreskabet. Vi serverer morgen/formiddagsmad for at skabe en afslappet atmosfære.

Formål:  Familiegrupper har som hovedformål at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt børn i alderen 0-3 år, som lever i sårbare og socialt udsatte familier. Vi fokuserer på at støtte forældre i udviklingen af deres forældreevner og generelle livsmestring, skabe trygge rammer for børnene og etablere støttende fællesskaber.

Indsats: Vores indsats starter med forældrene, hvor vi tilbyder støtte til udvikling af forældreevner og generel livsmestring. Dette sker gennem ugentlige møder, hvor deltagerne kan dele erfaringer og udfordringer med andre forældre i lignende situationer. Vi lægger vægt på at styrke forældrenes indsigt i forældrerollen og deres forståelse for børns fysiske og psykiske udvikling og behov.

Inklusivt for alle familieformer: Familiegrupperne er åbne for alle familieformer, både enlige forældre og familier med to forældre. Vi ønsker at inddrage alle forældreressourcer og skabe et fælles rum, hvor forældre kan stå sammen om en fælles forældresag og mindske konflikter vedrørende barnets udvikling og trivsel.

Mødested og tryghed: Vores Familiegrupper mødes i trygge rammer, hvor forældrene føler sig velkomne, hørt og set. Vi anerkender forældrenes kompetencer og ønsker at opbygge tillid uden kritiske pegefingre. Målet er at forbygge mistrivsel hos børn ved at styrke og udvikle forældrenes evner, give konkrete værktøjer og praktiske anvisninger samt inspirere med rollemodeller.

Afslutning og brobygning til fremtidige tilbud: Vi forstår vigtigheden af at sikre familierne fortsat støtte efter afslutningen af gruppeforløbet. Vores tilbud omfatter en håndholdt brobygning til andre varige tilbud, herunder børne- og ungdomsklubber, fællesspisninger, familiecafé, ture og udflugter. Vi ønsker at skabe en overgang, der sikrer, at familierne fortsat føler sig støttet og integreret i vores fællesskab.

 

Praktiske oplysninger: Vi mødes hver onsdag fra kl. 9.30-12.00, i De Frivilliges Hus på Li. Sct Hans Gade 7-9, 8800 Viborg, 
 

 


Tilbuddet er til dig, som...

Familiegrupper tilbydes til gravide og småbørnsfamilier med særlige udfordringer samt dem, der mangler netværk eller står alene i forældrerollen. Målet er at skabe et trygt og støttende miljø, hvor deltagerne kan mødes ugentligt til samtaler, hyggeligt samvær og fælles aktiviteter. Aktiviteterne inkluderer også oplæg om udfordringer i forbindelse med forældreskabet. Vi serverer morgen/formiddagsmad. 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Viborg Kommune administreres af De Frivilliges Hus Viborg

De Frivilliges Hus Viborg Viborg Kommune
Top