Henter indhold...
AlderFritidspuljen

Dansk Flygtningehjælp


Fritidspuljen administrerer forskellige økonomiske støtteordninger:

Kontingentstøtte:Børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund kan søge 1.000 til betaling af kontingent.
Aktivitetsstøtte: Foreninger kan søge op til 10.000 kr. til afholdelse af aktiviteter, der bygger bro til foreningslivet.
Ferieaktivitetsstøtte: Børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund kan søge 1.000 kr. til betaling af ferieaktiviteter såsom sommer camp. Puljen er kun åben i ugerne op til sommerferien, efterårsferien, vinterferien og påskeferien.
 


Tilbuddet er til dig, som...

Kontingentstøtte: Fritidspuljen giver kontingentstøtte til børn og unge i alderen 0-17 år med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst, hvis forælder er enlig forsørger eller hvis barnet er uledsaget mindreårig.

Søtte til ferieaktiviteter: Fritidspuljen giver støtte til ferieaktiviteter i vinter-, påske-, sommer- eller efterårsferien for børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. Det kan fx være volleyballcamps, svømmecamps, fodboldskoler eller stævner, der afholdes i enten vinter-, påske-, sommer- eller efterårsferien.

Aktivitetsstøtte: Gennem aktivitetspuljen kan foreninger søge økonomisk støtte til afholdelse af arrangementer for flygtningefamilier, der bygger bro til foreningens eksisterende tilbud.

 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Viborg Kommune administreres af De Frivilliges Hus Viborg

De Frivilliges Hus Viborg Viborg Kommune
Top