Henter indhold...
AlderStøtte til personer med bevægelseshandicap

Dansk Handicap Forbund


Dansk Handicap Forbund arbejder for et liv med lige muligheder for personer med bevægelseshandicap. Derfor vil vi gerne være med til at sikre, at vores medlemmer får den hjælp, de har brug for fra det offentlige system. Det gør vi via vores medlemstilbud om socialrådgivning fra vores rådgivningsteam samt vores bisidderordning.

Herigennem støtter vi op om vores medlemmers retssikkerhed. Vi er der, når livet med et handicap giver udfordringer, og vi yder den hjælp til selvhjælp, som kan være nødvendig for at leve et godt liv med et bevægelseshandicap.

Rådgivningsteamet yder telefonisk socialrådgivning om spørgsmål, der har relation til handicap samt råd, vejledning og sparring i forhold til den sociale lovgivning og samarbejdet med kommunen.

Vi tilbyder også bisiddere, som kan gå med, når du skal til møde med kommunen. Bisidderen støtter dig ved dit møde med det offentlige og tilbyder dig en samtale både før og efter mødet. Bisidderen er ikke en ekspert, som fører sagen for dig. En bisidder er derimod et ekstra sæt øjne og ører og en personlig støtte, som kan hjælpe med at huske, skabe struktur og bidrage til et godt møde.

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam ved at sende en mail til dhf@danskhandicapforbund.dk eller ringe til sekretariatet på telefon 39 29 35 55:
Mandag til torsdag kl. 9-12 og 12:30-15
Fredag mellem kl. 9-12 og 12:30-13

eller gå på ”Min Side” via log ind på forbundets hjemmeside

Du kan også sende et brev til:

Dansk Handicap Forbund
Rådgivningsteamet
Carl Gustavs Gade 3
2630 Taastrup

Herudover har vi lokalkredse over hele landet og specialkredsene RYK - Rygmarvsskadede i Danmark, Amputationskredsen, Ungdomskredsen og Forældrekredsen. For mere information om disse kan du besøge vores hjemmeside eller søge tilbuddene frem her på socialkompas.


Tilbuddet er til dig, som...

.. lever med et bevægelseshandicap og har behov for socialrådgivning, bisidning eller netværk med ligesindede.


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Viborg Kommune administreres af De Frivilliges Hus Viborg

De Frivilliges Hus Viborg Viborg Kommune
Top