Henter indhold...
AlderDepressionsForeningen

DepressionsForeningen


DepressionsForeningen er en landsdækkende forening for mennesker berørt af depression eller bipolar lidelse – både ramte og pårørende.

DepressionsForeningen:

• Skaber fællesskaber så man ikke føler sig alene 

• Formidler viden til at håndtere sygdommene og mindske stigma

• Yder støtte og rådgivning til at komme godt videre i sin recovery 

Foreningen arbejder lokalt gennem frivilligt drevne lokal- og selvhjælpsgrupper fordelt over hele Danmark understøttet af et sekretariat i København og et kontor i Nordjylland. Vi driver en social café i København og Aalborg samt en række landsdækkende brugerrettede tilbud som fx telefonrådgivning, sommerhøjskole, samværsaktiviteter og aktiviteter i naturen. I alle tilbud er frivillighed og peer-to-peer-metoden en central del af vores værdigrundlag og måde at arbejde på.

DepressionsForeningen arbejder også med politisk interessevaretagelse og oplysningsvirksomhed. Foreningen arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for alle med depression, bipolar lidelse og deres pårørende. Vi lægger også mange kræfter i at formidle viden om depression og bipolar lidelse gennem foredrag, publikationer, hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.   

I sit arbejde inspirerer DepressionsForeningen inspirerer de mennesker, vi kommer i kontakt med, til at tænke anderledes om deres situation og giver dem redskaber til at komme gennem deres udfordringer fx voa eksemplets magt og ved at understøtte opbygning af personlige netværk og relationer.


Tilbuddet er til dig, som...

er ramt af depression eller bipolar lidelse eller er pårørende til en som er det. Man skal være fyldt 18 år for at kunne bruge DepressionsForeningens tilbud. 


Aktiviteter

Fandt du ikke det du søgte, eller opdagede du fejl ved et opslag?

Skriv til os
Kontakt os

Socialkompas i Viborg Kommune administreres af De Frivilliges Hus Viborg

De Frivilliges Hus Viborg Viborg Kommune
Top